1856

 1878-1848, אירופה, צרפת  סגור לתגובות על 1856
אוק 252014
 

מאי

21-13 במאי – כנס הרבנים הגדולים נערך בפריס, כדי לדון בדרכי ההתמודדות עם מגמות ההתבוללות ולגבש מדיניות דתית אחידה. רבני אלזס השמרנים הביעו התנגדות תקיפה לרפורמות מרחיקות-לכת. כדי למנוע פילוג, הוחלט לעכב את ביצוע המלצות הרוב התומך בתיקונים. דעת הרוב היתה שיש לצמצם את מספר הפיוטים בסידור התפילה, יש לקצר את משך התפילות, יש לשפר את חזות הטקסים היהודיים ואת הופעת הרבנים, יש להנהיג טקסי בת-מצווה, יש לאפשר נגינת אורגן בבתי-הכנסת בשבתות ובחגים, על פי יזמת הרב המקומי ובתנאי שהנגן יהיה לא-יהודי

 Tagged with: