1860

 1878-1848, אירופה, צרפת  סגור לתגובות על 1860
אוק 252014
 

מאי

קבוצת פעילים יהודים צעירים ייסדה בפריס את הארגון "ברית ישראלית כלל-עולמית" (Alliance Israelite Universelle) – שמטרתו המוצהרת להגן על כבוד היהודים וזכויותיה, לפעול לאמנציפציה של היהודים באשר הם, להפיץ השכלה ומלאכת כפים בקרב ציבורים יהודיים נחשלים. סיסמת הארגון היתה "כל ישראל ערבים זה בזה", וממנה נגזר שמו העברי "חברת כל ישראל חברים" – כי"ח. היזמה להקמת כי"ח באה בתגובה ישירה ל"פרשת מורטרה" – פרשת חטיפתו של הילד היהודי מבולוניה בידי שליחי האפיפיור – שהסעירה את כל העולם היהודי, בדומה לעלילת הדם בדמשק, ב-1840. כבר אז נשמעה הקריאה להקמת ארגון יהודי עולמי, שיגן על זכויות היהודים מפני פגיעה וכי תפקיד זה מוטל על יהודי ארצות המערב שזכו בהשכלה ובאמנציפציה ויש בכוחם לפעול לטובת אחיהם הנפגעים בארצות מצוקה.

פעילות כי"ח בשנותיה הראשונות נשאה אופי מדיני נמרץ וברור. כי"ח ריכזה את פעילות המחאה היהודית כנגד הוותיקן בפרשת מורטרה; היא פנתה לממשלת צרפת להימנע מעשיית הסכם מסחרי עם שוויץ, כל עוד נוהגת בה אפליית יהודים, שממנה נפגעים יהודים צרפתים הנכנסים לשוויץ; היא תבעה התערבות של ממשלות המערב כנגד המדיניות האנטישמית של ממשלת רומניה המעודדת פרעות ביהודים שם. בשנים הבאות גברה הנטייה להתרכז בפעולה חינוכית, תרבותית, כלכלית וחברתית בקרב יהודים במזרח-אירופה ובארצות המזרח המוסלמי – ברחבי האימפריה העותמנית וצפון אפריקה, במגמה לקדם תהליכי המודרניזציה בקרב הקהילות היהודיות שם.

 Tagged with: