1880

 1895-1878, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1880
אוק 252014
 

בעיר יליסבטגראד קמה אגודה יהודית בשם "האחווה המקראית-רוחנית", בהנהגת המורה והסופר יעקב גורדין, ששמה לה למטרה לבסס את היהדות רק על עקרונות המוסר המקראיים ולא על ההלכה, לסלק את המסחר מחייהם של היהודים ולהתפרנס רק מעבודת כפיים. יזמה זו עוררה התנגדות רבה בקרב הציבור היהודי והתפרקה תוך זמן קצר. המשכה היה ביזמה אחרת, בתחילת 1882 – תנועת "ישראל החדש" שקמה באודסה, בראשותו של יעקב פרילוקר, מורה בבית-ספר. אנשי התנועה גרסו כי יש לקרב את היהדות אל הנצרות, על מנת לאפשר השתלבות היהודים בחברה הרוסית. לצורך זה יש להעמיד את היהדות על המקרא בלבד ולהסתלק מן התלמוד, יש לבטל את כל המצוות המבדילות את עם ישראל משאר העמים – דיני כשרות, מילה, וכמובן לשנות את נוסחי התפילות. יש להעתיק את השבת ליום ראשון ויש לאמץ את השפה הרוסית כשפת היהודים ברוסיה. גם יזמה זו התנדפה תוך זמן קצר.

 

 

 Tagged with: